UKK

Usein kysytyt kysymykset

Sisältö

Yleistä AV-arkista
Mikä AV-arkki on ja mitä AV-arkki tekee?
Kuka rahoittaa AV-arkin toimintaa?
Miten teokset ovat päätyneet AV-arkin levitysarkistoon?
Millaiset oikeudet AV-arkilla on teoksiin?
Ketä AV-arkin jäsenet ovat?
Miten AV-arkissa tehdään päätöksiä?

Jäseneksi hakeminen
Miten AV-arkin jäseneksi haetaan?
Kuka voi hakea AV-arkin jäseneksi?
Milloin on hakuaika?
Miten toimin kun minut on valittu AV-arkin jäseneksi?

Jäsenyyden etuudet
Kuinka suuri AV-arkin jäsenmaksu on?
Mitä ovat esityskorvaukset, mistä ja miten niitä kerätään? Entä rojaltit?
Miten jäsentaiteilija saa oman tiedotteensa mukaan AV-arkin viestintään?

Festivaalijakelu
Miten uusimpien teosten festivaalijakelussa mukana olevat teokset valitaan?
Miksi uusimpien teosten festivaalijakelussa mukana olevien teosten määrää rajoitetaan?
Mitä teokselleni tapahtuu jos se valitaan mukaan AV-arkin festivaalijakelun ohjelmaan?
Mistä saan tietää minne teoksiani on AV-arkin toimesta tarjottu?
Mitä teokselleni tapahtuu jos sitä ei valita mukaan AV-arkin festivaalijakelun ohjelmaan?
Mistä AV-arkki tietää minne jakelussa mukana olevia teoksia kannattaa tarjota?
Kuka tekee valinnat eri tapahtumissa esitettävistä teoksista?
Miksi joidenkin taiteilijoiden teoksia esitetään enemmän?
Kuinka voin itse hoitaa teosteni festivaalijakelua? Mistä löydän tietoa eri tapahtumista?
Kuinka voin itse edistää teosteni jakelua ja näkyvyyttä?
Mitä teen jos teokseni on valittu jonkun tapahtuman ohjelmistoon AV-arkin tai oman jakeluni kautta?

AV-arkin verkkopalvelu
Miten AV-arkki ylläpitää verkkopalvelun teosarkistoa?
Kenelle ja miten ilmoitan jos haluan muuttaa teoksiani koskevia tietoja AV-arkin verkkosivuilla?
Miten AV-arkki edistää muiden kuin yksikanavaisten teosten (installaatiot, interaktiiviset teokset, live-teoksen jne.) asemaa ja näkyvyyttä?
AV-arkin käyttämät verkkojakelukanavat

Teosten jakeluun tuominen
Millä tavalla ja keneen otan yhteyttä AV-arkkiin kun uusi teokseni on valmis?
Mitä tiedostoja/tietoa/dokumentaatiota minun pitää toimittaa AV-arkkiin teoksestani?
Kuinka kauan teokseni ilmestyminen AV-arkin verkkosivuille kestää sen jälkeen, kun olen toimittanut kaiken tarvittavan materiaalin AV-arkkiin?
Milloin laskutetaan arkistointimaksu?Yleistä AV-arkista

Mikä AV-arkki on ja mitä AV-arkki tekee?

AV-arkki on rekisteröity, voittoa tavoittelematon yhdistys. AV-arkin y-tunnus on 0976060-4 ja yhdistysrekisterinumero on 159.603.

AV-arkin toiminta käynnistyi vuonna 1989 MUU ry:n sisällä video- ja kokeelliseen audiovisuaalisen taiteen arkistointiin sekä levittämiseen liittyvänä hankkeena. Parin vuoden kuluttua AV-arkin toiminta irtaantui MUUsta. AV-arkki rekisteröitiin omaksi yhdistykseksi vuonna 1991.

AV-arkki on tehnyt uraauurtavaa työtä suomalaisen mediataiteen levittäjänä, promotoijana ja edistäjänä yli neljännesvuosisadan. Näiden vuosikymmenten aikana video- ja mediataide on vakiinnuttanut asemansa suomalaisen taiteen kentällä. Suuri osa kansainvälistä huomiota saaneista taiteilijoistamme on nykyisin mediataiteilijoita. AV-arkki mm. levittää, jakelee ja markkinoi jäsentensä mediataidetta sekä pyrkii vaikuttamaan mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin tilanteeseen Suomessa. AV-arkki ajaa jäsentensä etuja ja edistää mediataiteen sekä kulttuurin asemaa yleisesti. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat myös mediataiteen julkaisutoiminta sekä mediakasvatustyö.

AV-arkin toimitilat sijaitsevat Kaapelitehtaalla, Checkpoint Helsingin ja Helsingin kansainvälisen taiteilijaresidenssin HIAPin naapurissa. Yhdistyksen toimitiloissa on mediataiteen katselupiste, jossa voi tutustua taiteilijoiden teoksiin. AV-arkin levitysarkisto on avoinna kaikille mediataiteesta kiinnostuneille sekä yhdistyksen toimitiloissa että verkkopalvelussa www.av-arkki.fi.

AV-arkin tehtävä määritellään yhdistyksen säännöissä, jotka löytyvät täältä.

Aikaisempien vuosien toiminnasta löytyy tietoa toimintakertomuksista, jotka löytyvät tältä sivuilta: http://www.av-arkki.fi/fi/av-arkki/vuosikertomukset-ja-tilastot/

Lisätietoa AV-arkin historiasta löytyy Annamari Vänskän artikkelista: AV-arkki, lyhyt historia.

Kuka rahoittaa AV-arkin toimintaa?

AV-arkin toimintaa tukevat vuosittain Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Helsingin Kulttuurikeskus. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee AV-arkin kulttuurivientiä ja Taiteen edistämiskeskus tukee vuosittain AV-arkin hankkeita.

Edellä mainittujen lisäksi AV-arkki hakee vuosittain useita avustuksia esimerkiksi erilaisten projektien, hankkeiden, yhteistöiden tai hankintojen mahdollistamiseksi. Hankeavustuksia AV-arkille viime vuosina ovat edellisten tahojen lisäksi myöntäneet mm. Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden ja Pohjoismainen kulttuuripiste.

Lisää tietoa käynnissä olevista hankkeista löytyy täältä.

AV-arkki kerää myös esityskorvauksia, joista 60% maksetaan taiteilijoille rojalteina. Tämän lisäksi saamme vuosittain tuloja esimerkiksi edit-palveluista, kaluston ja tilojen vuokraamisesta sekä jäsenmaksuista.

Miten teokset ovat päätyneet AV-arkin levitysarkistoon?

AV-arkki kutsuu jäsentaitailijoilta uusia teoksia arkistoon noin kaksi kertaa vuodessa. Näin uusia teoksia kertyy arkistoon vuosittain noin 100-150 kpl. Vuoden 2014 lopussa teoksia oli AV-arkin levitysarkistossa yli 1800 kappaletta.

Millaiset oikeudet AV-arkilla on teoksiin?

AV-arkki tekee kunkin taiteilijan kanssa levityssopimuksen, jossa jokaiselle AV-arkin jakelussa olevalle teokselle määritellään erikseen minkä tyyppisiin tapahtumiin AV-arkilla on oikeus teosta tarjota ja sopia esityksiä. Voimme edistää lähes kaikkien levitysarkistossamme olevien teosten jakelua esim. festivaaleille, televisioon, opetuskäyttöön, www-esittämiseen sekä erilaisiin näyttelyihin museoissa ja gallerioissa. Joskus taiteilija kuitenkin haluaa rajoittaa yksittäisen teoksen jakelua esimerkiksi galleristin kanssa tehdyn välityssopimuksen vuoksi. Tällöin nämä ehdot kirjataan levityssopimukseen ja AV-arkki toimii asetettujen ehtojen puitteissa. AV-arkin henkilökunta tarkistaa aina teoksen jakeluoikeudet sopimuksesta ennen kuin esityksistä sovitaan esitysoikeuksia pyytävän tahon kanssa.

AV-arkki toimii taiteilijan apuna. Hoidamme teosten jakelua ja promotointia taiteilijan puolesta ja hänen kanssaan yhteistyössä, taiteilijan kirjallisella luvallaan. AV-arkissa jakelussa oleva kopio/editio teoksesta on aina taiteilijavedos eli AP. Näin ollen voimme välittää esitysoikeuksia vaikka teoksen koko editio olisi jo myyty museoiden kokoelmiin.

Ketä AV-arkin jäsenet ovat?

AV-arkin jäsenet ovat suurimmalta osin kuva- ja mediataiteilijoita, ja heistä valtaosa on koulutukseltaan Kuvataiteen tai Taiteen maistereita. Iso osa jäsentaiteilijoistamme on opiskellut Kuvataideakatemian tila-aikataiteen osastolla tai Aalto-yliopiston Medialaboratoriossa. Jäsenten ikäjakauma on hyvin laaja, parikymppisistä vastavalmistuneista nuorista taiteilijoista aina eläke-ikäisiin saakka.

Eniten jäseniksi hakee parin vuoden sisällä opintonsa päättäneitä nuoria taiteilijoita jotka hakevat AV-arkista tukea uransa vakiinnuttamiseen.

Miten AV-arkissa tehdään päätöksiä?

Operatiivisesta johtamisesta AV-arkin toimistolla vastaa toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila. Hanna on myös toimiston esimies.

AV-arkin toiminnan linjauksista vastaa yhdistyksen hallitus. Hallitus kokoontuu 6–8 kertaa vuodessa päättämään tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Hallitus päättää myös uusien jäsenten hyväksymisestä yhdistykseen. Hallituksen puheenjohtajan saavuttaa sähköpostitse osoitteesta: president@av-arkki.fi. Tieto hallituksen nykyisistä jäsenistä löytyy täältä.

Yhdistystoiminnan pelisääntöjen mukaisesti AV-arkki ry:n jäsenkokoukset järjestetään vuosittain keväällä ja syksyllä.

Kevätkokouksessa päätetään edellisen vuoden toimintakertomuksen sisältöjen hyväksymisestä, vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden toiminnan ja talouden suhteen hallituksen jäsenille ja muille vastuuasemassa oleville. Kevätkokouksessa valitaan myös uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle. Syyskokouksessa puolestaan käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.

Kevätkokous pidetään yleensä huhtikuun loppupuolella ja syyskokous elo-syyskuun vaihteessa.

AlkuunJäseneksi hakeminen

Miten AV-arkin jäseneksi haetaan?

AV-arkin jäseneksi haetaan verkossa täytettävän lomakkeen avulla. Lisätietoa jäseneksi hakemisesta sekä vaadittavista materiaaleista löytyy täältä.

Kuka voi hakea AV-arkin jäseneksi?

AV-arkin hallitus on linjannut että yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään ammattitaiteilijoita, jotka asuvat pysyvästi Suomessa ja/tai ovat Suomen kansalaisia. AV-arkki on suomalaisen mediataiteen levityskeskus ja rahoituksemme tulee kotimaisista lähteistä. Tämän vuoksi levitysarkistoon tulevia teoksia rajataan tällä perusteella. Tämän vuoksi hakuinfot julkaistaan myös ainoastaan suomen kielellä.

Milloin on hakuaika?

Hakulomakkeen voi täyttää koska tahansa. Lomakkeella toimitetut tiedot säilytetään seuraavaan jäsenvalintakokoukseen saakka. Toiminnanjohtaja lähettää jokaisella hakijalle sähköpostitse tiedon onko heidän hyväksytty jäseniksi vai ei jäsenvalintakokouksen jälkeen.

Miten toimin kun minut on valittu AV-arkin jäseneksi?

AV-arkin toiminnanjohtaja lähettää sähköpostitse ohjeita uusille jäsenille. Ensiksi kannattaa ottaa yhteyttä av-arkin henkilökuntaan ja sopia aika levityssopimuksen solmimiseksi.

Alkuun


Jäsenyyden etuudet

Kuinka suuri AV-arkin jäsenmaksu on?

Vuonna 2015 AV-arkin jäsenmaksu on 50 euroa. Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain AV-arkin kevätkokouksessa huhtikuussa. Yli 65-vuotiaat taiteilijat on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.

Mitä ovat esityskorvaukset, mistä ja miten niitä kerätään? Entä rojaltit?

AV-arkki kerää esityskorvauksia teosten esitysoikeuksista. Näistä tuloista maksetaan 60% taiteilijoille rojalteina kerran vuodessa. Kuluvana vuonna kertyneet rojaltit maksetaan taiteilijoille aina seuraavan vuoden huhti-toukokuussa, tilinpäätöksen jälkeen. Jos taiteilijalle on kertynyt rojalteja alle 50 euroa, jää summa odottamaan seuraavaan vuoteen lisäkertymiä. Eli taiteilijalle rojalti tilitetään kun rahaa on teosten esittämisestä on kertynyt 50 euroa tai enemmän. Syy tähän on palkanmaksujen kustannukset: AV-arkki maksaa tilitoimistolle jokaisesta palkan/palkkionmaksusta korvauksen. Alle 50 euron rojaltikertymästä AV-arkin osuus rojalteista jää pienemmäksi kuin palkkionmaksun kustannukset.

Miten jäsentaiteilija saa oman tiedotteensa mukaan AV-arkin viestintään?

Täytä ilmoituslomake tiedotetta varten hyvissä ajoin, lisää tietoa täällä.

Alkuun


Festivaalijakelu

Katso: http://www.av-arkki.fi/fi/levitystoiminta/festivaalilevitys/

 

Miten uusimpien teosten festivaalijakelussa mukana olevat teokset valitaan?

Kaikki uusimmat teokset, jotka toimitetaan AV-arkin levitykseen kuluvan vuoden aikana ja ennen ennalta määrättyä päivää, osallistuvat festivaalijakelun työkaluksi kuratoitavan katalogin teosvalintaprosessiin. AV-arkin henkilökunta sekä kutsutut ulkopuoliset elokuva- ja mediataidealan asiantuntijat katsovat kaikki teokset ja tekevät oman ehdotuksensa katalogille valittavista teoksista. Näin pyrimme hyödyntämään henkilökuntamme sekä eri ammattilaisten vaihtelevia näkemyksiä ja asiantuntemusta siitä, millaisia teoksia kotimaiseen ja kansainväliseen festivaalijakeluun kannattaa valita. Katalogissa mukana oleville yksittäisille teoksille pyritään saamaan mahdollisimman hyvä ensimmäinen esityspaikka eli ensi-ilta.

Esivalinta ei tarkoita etteivätkö kaikkien jäsenten teokset olisi taiteellisesti ansiokkaita, vaan päätöksissä pyritään huomioimaan nimenomaan elokuvafestivaali genrenä ja toimintaympäristönä, jolla on omat kriteerinsä ja edellytyksensä. AV-arkin jäsenistön teokset edustavat suurelta osin kokeellista lyhytelokuvaa, dokumenttia ja animaatiota, ja näille kaikille löytyy omanlaisiaan tapahtumia. Pyrimme huomioimaan erilaisia teoksia, jotta festivaalijakelussa nousisi esiin koko suomalaisen mediataiteen kirjo.

Miksi uusimpien teosten festivaalijakelussa mukana olevien teosten määrää rajoitetaan?

Levityskatalogin tarkoitus on ennen kaikkea palvella AV-arkin festivaalijakelua ja toimia sen pääasiallisena työkaluna. AV-arkki tekee aktiivista festivaalijakelua ja tarjoaa jäsentaiteilijoidensa teoksia n. 150–200 tapahtumaan vuodessa. Jo tämän tapahtumamäärän ylläpitämseksi ja jakelun kehittämiseksi joudumme rajoittamaan jakelussa mukana olevien teosten määrää. AV-arkin toimintaresurssit ovat myös rajalliset, jäsentaiteilijoita on yli 200 ja teoksia arkistossa lähet kaksi tuhatta. Jäsenten ja teosten määrä kasvaa vuosi vuodelta. Tämän vuoksi on pakko tehdä valintoja.

Festivaalijakelutyöstä saamamme kokemuksen perusteella on käynyt ilmeiseksi, että tekemämme esivalinta myös kasvattaa yksittäisen teoksen läpimenon mahdollisuutta. Yksittäiseen tapahtumaan tarjolle lähetettävien teosten määrä on edelleen suuri, tapahtuman säännöistä ja ajankohdasta riippuen n. 10–30 teosta. Elokuvafestivaalit myös rajoittavat teosehdotuksia erilaisin kriteerein, ja haluavat usein nähdä nimenomaan uusia teoksia.

Tekemämme esivalinta mahdollistaa kattavan promootiomateriaalin tuottamisen levityskatalogin teoksista, jolloin henkilökuntamme työ helpottuu ja tehostuu, ja toimintamme on ammattimaista. Tämä on keskeinen tekijä festivaaleja, ohjelmoijia ja kuraattoreita lähestyttäessä.

Mitä teokselleni tapahtuu jos se valitaan mukaan AV-arkin festivaalijakelun ohjelmaan?

Festivaalijakeluun mukaan valituista teoksista kootaan kattava promomateriaali. Jakeluun valittuja teoksia tarjotaan ensisijaisesti AV-arkin kautta koti- ja ulkomaisille festivaaleille. Levityskatalogi julkaistaan AV-arkin verkkosivuilla, josta se on festivaaliohjelmoijien ja yhteistyökumppaneidemme löydettävissä. Monet kanssamme vuosittain toimivat tahot tuntevat toimintamme ja myös säännöllisesti pyytävät tätä materiaalia.

Yksittäisen teoksen “elinkaari” kansainvälisessä festivaalijakelussa on noin 2 vuotta, koska tapahtumat ovat ensisijaisesti kiinnostuneita uusista teoksista, joilla ei ole ollut vielä kansainvälistä/Euroopan/tietyn alueen tai maan ensi-iltaa.

Mistä saan tietää minne teoksiani on AV-arkin toimesta tarjottu?

Vuosittainen levitysluettelo julkaistaan verkossa:
http://www.av-arkki.fi/fi/av-arkki/vuosikertomukset-ja-tilastot/.

Keväästä 2015 alkaen festivaalijakelussa mukana olevat taiteilijat voivat seurata festivaalijakelun etenemistä ja tulevia tärkeitä tapahtumia ajantasaisesti Dropbox-kansiosta, jonne tallentuvat tietokannastamme esikatseluraportit työn edetessä. Ohjelmakoordinaattori päivittää tähän kansioon myös kunkin kuukauden tärkeimmät deadlinet, joihin teoksia tullaan ainakin tarjoamaan AV-arkin toimesta. Linkin Dropbox-kansioon saa vuonna 2015 viimeisimmällä DVD-katalogilla mukana olevat taiteilijat.

Mitä teokselleni tapahtuu jos sitä ei valita mukaan AV-arkin festivaalijakelun ohjelmaan?

Jokainen AV-arkkiin toimitettu teos ja sen tiedot lisätään AV-arkin teostietokantaan ja verkkosivustolle, joka on myös lukuisten kuraattoreiden ja ohjelmoijien työkalu. Sivustollamme teoksia voi hakea genren, valmistusmisvuoden ja muiden hakukrireereiden avulla. Toisinaan henkilökunnaltamme pyydetään myös näytöskokonaisuuksia ja teosehdotuksia tietyltä taiteilijalta tai tiettyyn teemaan tai aihealueeseen liittyen. Tällöin myös festivaalijakeluohjelman ulkopuolisilla teoksilla on suuri mahdollisuus tulla valituksi näytöksiin, näyttelyihin tai tapahtumiin.

AV-arkin jäsentyytyväisyyskyselyjen mukaan noin 60% jäsenistä saa vuosittain suoria yhteydenottoja tekemämme promootiotyön kautta. AV-arkin verkkopalvelu toimii suomalaisen mediataiteen hakukoneena, tuottaen myös suoria kontakteja taiteilijoiden ja tapahtumanjärjestäjien välille.

Mistä AV-arkki tietää minne jakelussa mukana olevia teoksia kannattaa tarjota?

AV-arkki käyttää festivaalijakelun työkaluna levityskalenteria, jota seurataan ja päivitetään aktiivisesti. Aiempien vuosien jakelutilastojen perusteella tiedämme, missä teoksia on kauttamme esitetty, ja lisäksi listaamme keskeisiä tapahtumia ja festivaaleja ja kontaktoimme aktiivisesti jo olemassa olevia yhteistyökumppaneitamme.

Festivaaleilla ja tapahtumilla on erilaisia valintakriteerejä, jotka vaikuttavat jo teoksia tarjottaessa. Rajoittavia tekijöitä voivat olla esim. genre (kokeellinen, narratiivinen, dokumentti, animaatio, musiikkivideo jne.), teoksen kesto, valmistumisvuosi (esim. 01/2014 alkaen), ensi-iltastatus (onko elokuvalla ollut esim. kansainvälinen tai tietyn maan tai alueen ensi-ilta) tai tietty teema (esim. ihmisoikeuskysymykset, naisten tekemät elokuvat jne.)

AV-arkin festivaalijakelu on keskittynyt pääsääntöisesti tapahtumiin, jotka eivät laskuta ns. entry feetä tai ilmoittautumismaksua. Lähestymme joissain tapauksissa maksullisia tapahtumia ja tiedustelemme mahdollisuutta teosten tarjoamiselle maksutta. Tällainen päätös on aina tapahtuman järjestäjillä.

Kuka tekee valinnat eri tapahtumissa esitettävistä teoksista?

Elokuva- ja mediataidefestivaalien ohjelmoijat ja valitsijaraadit tekevät omat ohjelmistovalintansa AV-arkin toimittaman esikatselutarjonnan perusteella. AV-arkki ei voi suoraan vaikuttaa siihen tuleeko tietty teos valituksi elokuvafestivaalin kilpasarjaan. Toisinaan festivaalit ja kuraattorit pyytävät varta vasten tiettyjä teoksia ohjelmistoonsa. Joskus taas henkilökunnaltamme pyydetään ehdotuksia tiettyyn teemaan, genreen tai aihealueeseen liittyen. Näissä tilanteissa ehdotukseemme vaikuttaa mm. näytökselle varattu aika sekä muut mahdolliset kriteerit kuten valmistumisvuosi – lopullinen valinta on aina viime kädessä tapahtumien järjestäjillä.

AV-arkki tekee yhteistyötä useiden koti- ja ulkomaisten elokuvafestivaalien ja tapahtumien kanssa, ja jokainen yhteistyö on luonteeltaan erilainen. Yhtä ainoaa tapaa teosvalintojen tekemiseen ei ole.

Miksi joidenkin taiteilijoiden teoksia esitetään enemmän?

Tähänkin vaikuttaa esityspaikan eli festivaalin tai tapahtuman kriteerit, kuten edellisessä vastauksessa on kerrottu. Lisäksi kansainvälinen näkyvyys ja noteeraaminen (esim. palkituksi tuleminen tärkeillä festivaaleilla) edesauttaa jakelua ja lisää yksittäiseen teokseen kohdistuvaa kiinnostusta ja saamiemme tiedustelujen määrää huomattavasti.

Kuinka voin itse hoitaa teosteni festivaalijakelua? Mistä löydän tietoa eri tapahtumista?

AV-arkin sivuilla on julkaistu jäsenille tarkoitettu deadline-kalenteri, johon kootaan linkkejä ja ilmoittautumispäivämääriä kokeellisen elokuvan ja mediataiteen kannalta olennaisille festivaaleille. Vuosittain julkaistavasta levitysluettelosta löytyvät kaikki tapahtumat, joissa teoksia on esitetty AV-arkin toimesta. Tämä on hyvä työkalu myös oman festivaalijakelun aloittamiseksi. Samoin AV-arkin toimintakertomuksissa on listattu vuosittain kilpailusarjoihin sijoittuneita teoksia (kts. esim. toimintakertomus 2014 sivu 21). Näistä luetteloista voi aloittaa oman festivaalikalenterin rakentamisen. AV-arkin henkilökunta neuvoo mielellään omatoimisessa festivaalijakelussa.

Elokuva- ja mediataiteen tapahtumia löytyy maailmalta valtava määrä, ja niistä voi etsiä tietoa eri kanavia pitkin. Verkossa toimii erilaisia sivustoja, joihin elokuvia kaikkine tietoineen ja esikatseluineen voi ladata ja joista niiden toimittaminen eteenpäin tapahtumille tapahtuu verkon kautta. Samoilta sivuilta löytyy myös listauksia festivaaleista, niiden profiileista ja tulevista deadlineista. Tälläisiä jakelualustoja ovat mm. Reelport, Festhome, Shortfilmdepot ja Withoutabox. Palvelut ovat useimmiten maksullisia, mutta täytyy muistaa että näitä verkkoalustoja käyttämällä välttyy esimerkiksi postituskustannuksilta.

Kuinka voin itse edistää teosteni jakelua ja näkyvyyttä?

Hyvä promootiomateriaali on kaiken A ja O

Hyvä promootiomateriaali (synopsis, taiteilijan biografia ja lehdistökuva, teoksen tekniset tiedot, still-kuvat ja muu dokumentaatio) helpottaa teoksen promotointia ja edelleenlähettämistä festivaaleille ja tapahtumiin. AV-arkin jakeluun toimitetut taiteilija- ja teoskohtaiset tiedot lisätään verkkosivuillemme. Huolellisesti toimitettu materiaali antaa hyvän kuvan sekä taiteilijasta että AV-arkista. Verkkosivustomme on useiden kuraattorien ja ohjelmoijien työkalu joten sisältöihin kannattaa panostaa.

Tapahtumailmoituslomake jäsentaiteilijoille

Jäsentaiteilijat voivat ilmoittaa omia tapahtumiaan osaksi AV-arkin viestintää verkkolomakkeen kautta vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkamista.

Omatoiminen jakelu ja promotointi

Rajallisten resurssien vuoksi AV-arkki kannustaa taiteilijoita tekemään myös omaa jakelu- ja promotointityötä. Edellä mainitut jakelua tukevat Internetsivustot (esim. Reelport, Festhome, Shortfilmdepot ja Withoutabox) ovat helppo ja suhteellisen kevyt tapa ylläpitää teostietoja ja lähettää esikatseluita festivaaleille ja tapahtumiin. Omat verkkosivut kannattaa myös säännöllisesti päivittää ajan tasalle. Verkostoituminen kansainvälisillä festivaaleilla ja muissa alan tapahtumissa edesauttaa omaa promotointityötä.

Mitä teen jos teokseni on valittu jonkun tapahtuman ohjelmistoon AV-arkin tai oman jakeluni kautta?

AV-arkki ilmoittaa aina ohjaajalle, jos hänen teoksensa päätyy esitettäväksi AV-arkin oman jakelun kautta. Huolehdimme myös esityskopion ja promootiomateriaalin toimittamisesta sekä viesinnästä kanaviamme pitkin (verkkosivusto, sosiaalinen media, uutiskirjeet). Jos teostasi pyydetään esikatseltavaksi tai se tulee valituksi tapahtumaan oman jakelusi kautta, voit myös ilmoittaa siitä AV-arkille: voimme auttaa esityskopion ja muun promootiomateriaalin toimittamisessa tiedostonsiirtona, neuvotella mahdollisista esityskorvauksista ja avustaa viestinnässä sekä tiedottamisessa.

AV-arkki toimii jäsentaiteilijoiden tukena ja apuna niin teknisissä kuin promotointiin liittyvissä kysymyksissä. Vetovastuu AV-arkin promootiotyön kautta syntyneistä kontakteista on kuitenkin myös taiteilijalle. Kun saat AV-arkista tiedon, että teoksesi on valittu jakelumme kautta esimerkiksi merkittävän kansainvälisen festivaalin ohjelmistoon, kannattaa sinun ehdottomasti matkustaa paikan päälle verkostoitumaan. Ota yhteyttä festivaaliin ja kysy voivatko he tarjota sinulle matkakustannuksia tai majoituskuluja – usein festivaalit tarjoavat ohjaajille esimerkiksi pari yötä hotellissa. Tukea matkustuskuluihin kannattaa kysyä mitä pikimmin myös Suomen elokuvasäätiön lyhyt- ja dokumenttielokuvien kulttuuriviennin matkatuesta – SES tukee taiteilijoiden ja ohjaajien matkustuskustannuksia merkittäville kansainvälisille festivaaleille tarvittaessa joustavasti.

http://ses.fi/fileadmin/dokumentit/Kulttuurivienti.pdf
http://ses.fi/tukitoiminta/ohjeet-ja-lomakkeet/

Itse tapahtumassa kannattaa verkostoitua aktiivisesti, kerätä kontakteja ja yhteystietoja sekä hyödyntää niitä myöhemmin uusien teosten promotoinnissa. Varaa promootiomateriaalia jaettavaksi omasta teoksestasi – vähintään käyntikortti, postikortti tai tuloste, jossa on tapahtumassa esitettävän teoksen tiedot ja kuva, omat yhteystiedot, linkki omille ja AV-arkin verkkosivuille.

Jos teos valitaan ohjelmistoon AV-arkin jakelun kautta, tulee AV-arkki mainita promootiomateriaaleissa teoksen levittäjänä. Esikatselu- ja esityskopiopyynnöt kannattaa ohjata AV-arkkiin – näin säästät itseltäsi vaivaa ja me taas voimme suositella myös muiden taiteilijoiden teoksia tapahtumalle. Tärkeistä tapaamisista, palautteesta ja uusista kontakteista kannattaa kertoa myös AV-arkin henkilökunnalle. Näin voimme kehittää toimintaamme sekä verkostoamme.

Jos teet verkkoviestintää festivaalia tai tapahtumaa koskien niin pyydämme, että mainitset tiedotteessasi, bloggauksessasi, twiittauksessasi tai postauksessasi AV-arkin levittäjänä. Lisäksi toivomme, että linkität tiedotteesi AV-arkin verkkosivuille, esimerkiksi teoksesi sivulle verkkopalvelumme  Taiteilijat ja teokset -osiossa tai tapahtumaa koskevaan tiedotteeseen viestinnässämme. Näin teemme yhdessä AV-arkin tärkeää työtä näkyväksi ja varmistamme, että AV-arkilla on tulevaisuudessakin resurssit levittää ja promotoida jäsentensä mediataidetta.

AlkuunAV-arkin verkkopalvelu

Miten AV-arkki ylläpitää verkkopalvelun teosarkistoa?

Henkilökuntamme ylläpitää AV-arkin verkkopalvelua. AV-arkilla on käytössä verkkopohjainen teostietokanta, jota täydennetään uusien teosten saapuessa jakeluun sekä päivitettäessä jo jakelussa oleviin teoksiin liittyviä tietoja. Jäsentaiteilijoiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien tietoja kerätään kontaktitietokantaan.

AV-arkilla on yhdistyksen toiminnan yksilöllisiä tarpeita vastaava tilastointisovellus, jonka avulla järjestö hallinnoi asiakastietoja, levitysprosessia, esityskorvauksien laskutusta, sopimuksia, rojaltien maksatuksia, teostietojen julkaisemista verkkopalvelussa sekä sähköistä viestintää. Uuden tietokannan myötä AV-arkin toiminta on tehostunut huomattavasti, sillä eri toiminnot on mahdollista hoitaa yhdessä ainoassa hallinnointijärjestelmässä useiden eri käyttöliittymien sijaan.

AV-arkin teostietokanta, kontaktirekisteri ja jakelutoiminnan tilastointiin kehitetty sovellus toimivat yhdistyksen tietopankkina ja ytimenä. Teosten promotointi ja arkistointi kulkevat AV-arkin toiminnassa käsi kädessä.

Kenelle ja miten ilmoitan jos haluan muuttaa teoksiani koskevia tietoja AV-arkin verkkosivuilla?

Katso myös: Teosten jakeluun tuominen

Ota yhteyttä AV-arkin henkilökuntaan ja ilmoita, millaiseksi teostietoja haluat päivitettävän. Hyvän teoskohtaisen sivun sisältö on selkeää, informatiivista ja siitä saa nopeasti käsityksen teoksen sisällöstä ja muodosta. Sivun tulee sisältää kaiken olennaisen sisällöllisen ja teknisen tiedon sekä promootiomateriaalin, jota teoksen esittäjä tapahtumaansa varten tarvitsee.

Miten AV-arkki edistää muiden kuin yksikanavaisten teosten (installaatiot, interaktiiviset teokset, live-teoksen jne.) asemaa ja näkyvyyttä?

AV-arkin verkkopalvelu ja sosiaalinen media ovat promotointimme olennaisia välineitä. AV-arkin verkkopalvelussa vieraillaan vuosittain n. 60 000 kertaa ja yksittäisiä sivuja katsotaan n. 175 000 kertaa. Muiden kuin yksikanavaisten teosten asemaa ja näkyvyyttä edistämme uutiskirjeen lisäksi esittelemällä, suosittelemalla ja ohjaamalla kuraattoreita taiteilija- ja teoskohtaisille sivuille AV-arkin verkkopalvelussa.


AV-arkin käyttämät verkkojakelukanavat

AV-arkki käyttää jakelu- ja promootiotyössä sekä viestinnässä erilaisia verkkoalustoja.

AV-arkin verkkopalvelu toimii wordpress -alustalla. Teostietokanta, viestintä- sekä laskutusrekisterimme on toteutettu yhteistyössä Gruppo Softwaren kanssa.

Sosiaalisen median kautta promotoimme jäsentaiteilijoita näissä palveluissa:

https://www.facebook.com/avarkki.fi/
https://www.instagram.com/avarkki.fi/
https://twitter.com/avarkki

Jakeluun ja promotointiin käytämme näitä verkossa toimivia palveluita sekä alustoja:

www.reelport.com
www.withoutabox.com
https://festhome.com

www.vimeo.com (Mahdollistaa upottamisen valituille verkkosivustoille sekä teoksen hakemisen myös Vimeo-palvelun hakemistojen kautta)
www.dropbox.com

Valtaosa AV-arkin jakelusta tapahtuu sähköisinä tiedostonsiirtoina – joko striimattuna tai ladattavina tiedostoina.

Milloin teokseni tiedot julkaistaan AV-arkin verkkosivuilla?

Uusien teosten tiedot julkaistaan AV-arkin verkkopalvelussa vasta kun taiteilija on toimittanut kaikki tarvittavat tiedot AV-arkkiin.
Verkkopalveluun ehdottomasti tarvittavat tiedot ja materiaalit ovat: video-traileri teoksesta, still-kuvia tai ripustuskuvia teoksesta, synopsis suomeksi ja englanniksi sekä tekniset tiedot ja tiedot tekijäryhmästä. Kaikki tämä informaatio siirtyy AV-arkkiin kun taiteilija täyttää teostieto- ja levityssopimuslomakkeen huolella. Katso teoksen jakeluun tuominen.

 

Alkuun


Teosten jakeluun tuominen

Millä tavalla ja keneen otan yhteyttä AV-arkkiin kun uusi teokseni on valmis?

Kun teoksesi on valmis, täytä sivustoltamme löytyvä teostieto- ja levityssopimuslomake.

Saamme lomakkeen kautta teokseen liittyvän olennaisen informaation. Täydennämme lomakkeella toimitetut tiedot AV-arkin teostietokantaan ja sitä kautta myös AV-arkin verkkopalveluun. Toimitamme sinulle postitse levityssopimuksen allekirjoitettavaksi.

Mikäli jokin asia on epäselvää, ota yhteyttä AV-arkin henkilökuntaan. Olet toki myös tervetullut vierailemaan toimistollemme!

Mitä tiedostoja/tietoa/dokumentaatiota minun pitää toimittaa AV-arkkiin teoksestani?

Alla löytyy listattuna tärkeimmät promootiota, jakelua ja arkistointia varten toimitettavat materiaalit. Tämä lista kannattaa käydä huolella läpi ja valmistella ennen, kuin toimitat uuden teoksen jakeluun.

Viestintää ja jakelua varten:

1) teoksen still-kuvat (jpg/tiff, vähintään 3 kpl, painokelpoisia)
2) ohjaajan kasvokuva/lehdistökuva (jpg/tiff, painokelpoisia)
3) teoksen tekniset tiedot (kts. levityssopimuslomake http://bit.ly/levityssopimus)
työryhmä (credit list)
4) teoksen aiemmat esitystiedot ja ensi-iltatiedot (tapahtuman nimi, näytöksen nimi, paikka/tapahtuma, ajankohta)
5) dialogilista sis. aikakoodit (jos teoksessa on dialogia/tekstitys)
6) päivitetty biografia ja filmografia suomeksi ja englanniksi AV-arkin verkkopalveluun
7) lyhyt synopsis suomeksi ja englanniksi (150–300 merkkiä)
8) lyhyt statement/esittely suomeksi ja englanniksi, jossa kerrotaan teoksen taustoista/prosessista (500 merkkiä)

HUOM! Säilytä tekstin sisältö yhdenmukaisena suomeksi ja englanniksi (synopsis, biografia, statement). Jos et osaa kääntää tekstiä englanniksi, kannattaa pyytää apua esimerkiksi kollegalta tai teettää käännös ammattikääntäjällä. Kääntämisen kustannukset kannattaa aina budjetoida teoksen tuotantoon haettaviin apurahoihin.

Synopsis:
Synopsis on tiivistelmä teoksen sisällöstä: mitä, missä, milloin. Siitä selviää teoksen muoto, lähestymistapa ja tyyli. Synopsiksen tehtävä on tiivistää nähtävä tapahtumasarja, lisäksi se voi kertoa henkilöistä ja keskeisistä ristiriidoista. Hyvässä synopsiksessa teoksen keskeinen idea, perusristiriita ja rakenne ovat selkeästi hahmotettavissa. Synopsis on teoksen olennainen myyntiväline, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Festivaalijakelun kannalta hyvä mitta synopsikselle on 150 tai 300 merkkiä (välilyönteineen) tapahtumien vaihtelevista säännöistä riippuen. Voit halutessasi kirjoittaa itse kaksi versiota, muuten joudumme editoimaan ja lyhentämään tekstiä festivaalijakelun tarpeisiin.

Statement:
Perusteellisemmin ja laajemmin teoksen taustoja, sisältöä ja tematiikkaa avataan esittelytekstissä tai ns. artist statementissä. Statement voi olla ohjaajan henkilökohtaisempi näkemys teoksen valmistumisprosessista ja taiteellisista lähtökohdista. Tämäkin teksti on hyvä pitää tiiviinä, hyvä mitta on esim. n. 500 merkkiä.

Biografia:
Festivaalijakelun näkökulmasta hyvä biografia on laajuudeltaan n. 300–500 merkkiä ilman välilyöntejä. Tarkista oppilaitosten ja näyttely- ja estyspaikkojen nimille oikeat kirjoitusasut ja oikeat englanninkieliset käännökset (oppilaitoksen nimi kuitenkin sen mukaan mikä se on ollut valmistumishetkellä). Ilmoita myös opinnoista valmistumisvuodet. Jos listaat tärkeitä näyttelypaikkoja, ilmaise myös niiden vuosiluvut. Mieti myös mikä on keskeistä ja mikä kannattaa jättää pois. Täydellinen bio voi löytyä omilta verkkosivuiltasi ja CV:stäsi.

Hyvä biografia pitää sisällään esimerkiksi seuraavat tiedot:

– Mistä taiteilija on kotoisin ja/tai missä asuu ja työskentelee nyt?
– Missä opiskellut ja valmistunut (v. XXXX)?
– Mahdollinen opetus- tai tutkimustyö tms.
– Työskentelyn/teosten keskeisiä teemoja tiiviisti parilla lauseella
– Uran keskeiset vaiheet, kuten läpimurtonäyttelyt, palkinnot jne. – muutama poiminta CV:stä (Tyyliin XX:n teoksia on nähty näyttelyissä, festivaaleilla ja tapahtumissa Suomessa ja kansainvälisesti vuodesta XXXX, mm: … )

Ilmoita AV-arkkiin lisäksi nämä tiedot AV-arkin verkkopalvelun taiteilijakohtaista sivua varten (näitä ei tarvitse sisällyttää biografiaan).

– Syntymävuosi
– Omien verkkosivujen osoite

Jakelua ja arkistointia varten:

Ennen uuden teoksen jakelua ja siirtämistä AV-arkin verkkopalveluun, tarvitsemme lisäksi seuraavat materiaalit:

– Valtuutus jakeluun, joka toimitetaan levityssopimuksella
– Teoksen master-tiedosto
– Teoksen traileri
– Prores422HQ/16-bit PCM Stereo/Mov -videotiedosto, joka on esityskopio
– H264/16-bit PCM Stereo/Mov (> 30 mbits/sec) -videotiedosto, joka on esityskopio

Festivaalijakelussa kysytyimmät esitysformaatit ovat tiedostot, Blu-ray ja DCP. Mikäli teoksestasi on jo olemassa fyysisiä esityskopioita (Blu-ray, DCP), otamme ne mielellämme vastaan. Käytettävissä oleva esitystekniikka vaihtelee esityspaikoittain, toimitamme aina esittävälle taholle parhaan mahdollisen esityskopion. AV-arkista kysytyimmät tiedostoformaatit tällä hetkellä ovat Prores422HQ sekä H264/Mov -tiedostot.

Traileri:

AV-arkin verkkopalvelussa uusien teosten esikatselu on aina salasanasuojattu. Moni festivaali ja tapahtuma edellyttää esikatselumateriaalin salausta, jotta teoksen uutuusarvo säilyy. Trailerin avulla verkkopalveluun on kuitenkin mahdollista sisällyttää kaikille näkyvä näyte uudesta teoksesta. Jäsentaiteilijan kannattaa tehdä traileri itse omien mieltymystensä mukaisesti, muuten joudumme AV-arkissa valitsemaan teoksesta katkelman, joka ei välttämättä ole taiteilijan näkemyksen mukainen. Trailerin on hyvä olla pituudeltaan enintään pari minuuttia teoksen kokonaispituudesta riippuen. Lyhyessäkin ajassa kertoo paljon.

Installaatiot:

Installaatioista otamme teknisten tietojen, synopsiksen, teoskuvien ja installaatio-ohjeiden lisäksi mielellään promotointitarkoituksiin muutaman minuutin mittaisen esittelyvideon, josta ilmenee teoksen sisällön lisäksi millaisen tilan ja tekniikan teos vaatii. Miltä teos näyttää ripustettuna? Miten teos toimii? Millaiset ovat mittasuhteet?
Videossa voi olla mukana tarkentavat tekstitykset ja/tai selostus.

On tärkeää, että AV-arkille toimitetaan kaikki tekniset tiedot ja promotointimateriaalit samalla kun teos toimitetaan jakeluun! Teoksia joista on puutteelliset tiedot ei julkaista AV-arkin verkkopalvelussa.Kuinka kauan teokseni ilmestyminen AV-arkin verkkosivuille kestää sen jälkeen, kun olen toimittanut kaiken tarvittavan materiaalin AV-arkkiin?

Päivitämme taiteilija- ja teoskohtaiset sivut mahdollisimman pikaisesti saatuamme kaiken teoksen jakeluun ja promotointiin tarvittavan materiaalin. Suosittelemme kokoamaan kaiken teokseen liittyvän materiaalin kerralla ja toimittamaan sen mahdollisimman pikaisesti teoksen valmistuttua AV-arkkiin. Mitä nopeammin saamme kaiken tarvittavan käyttöömme, sitä nopeammin pystymme päivittämään uuden teoksen tietokantaan ja verkkosivustollemme.

HUOM! Teostieto- ja levityssopimuslomakkeen toimitus AV-arkkiin on valmis vasta kun olemme vastaanottaneet myös kaikki tarvittavat liitetiedostot. Julkaisemme verkkopalvelussamme vain selkeitä, valmiita ja kielihuollettuja teostietoja.

Pyydämme täyttämään teostieto- ja levityssopimuslomakkeen huolellisesti ja ajatuksella sekä tarkistamaan oikeinkirjoituksen.

Henkilökuntamme auttaa mielellään ja voit aina olla yhteydessä meihin, jos mieleen nousee kysymyksiä tai kommentteja!Milloin laskutetaan arkistointimaksu?

AV-arkin jäsenet voivat tuoda yhden yksikanavaisen nauhateoksen ja yhden muunlaisen (installaatio-, live-, web-, ääni- teos) teoksen jakeluun vuodessa jäsenmaksua vastaan. Useammista teoksista laskutetaan arkistointimaksu.

Arkistointimaksu laskutetaan myös aina kun taiteilija haluaa muuttaa vanhojen teosten teostietoja tai tiedostoja AV-arkin verkkopalvelussa ja arkistossa.

Alkuun