Yhteistyökumppanit

AV-arkki tekee yhteistyötä useiden kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijaorganisaatioiden ja toimijoiden kanssa. Otamme uudet yhteistyökumppanit vastaan avosylein! Autamme mielellämme kaikissa mediataiteeseen  liittyvissä kysymyksissä!

KOTIMAISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Suomen mediataideverkosto on mediataidealan yhteistyöorganisaatio, jonka tarkoituksena on lisätä alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhdistys edistää mediataiteen kulttuurista ja yhteiskunnallista asemaa Suomessa sekä luo ja ylläpitää suomalaisen mediataiteen kotimaisia ja kansainvälisiä kontakteja. Suomen Mediataideverkosto ry perustettiin joulukuussa 2009. Verkoston perustajajäseniä ovat AV-arkki, MUU, m-cult, Pikseliähky, CARTES, FixC, Alternative Party.

Mediakasvatusseura on valtakunnallinen, kaksikielinen yhdistys, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. Seuran tärkeitä tehtäviä on tiedottaa, järjestää tapahtumia, harjoittaa julkaisutoimintaa, toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, tehdä aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi ja kehittää alan toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. AV-arkki hyväksyttiin Mediakasvatusseuran jäsenorganisaatioksi vuonna 2011.

Frame Contemporary Art Finlandin tarkoituksena on vahvistaa suomalaisen visuaalisen taiteen asemaa. Tätä Frame tekee edistämällä kansainvälistä yhteistyötä sekä lisäämällä vuorovaikutusta suomalaisten ja kansainvälisten instituutioiden ja visuaalisen taiteen ammattilaisten välillä.

HIAP on Suomen suurin kansainvälinen taiteilijaresidenssi. Toiminta keskittyy kuvataiteeseen ja tukeutuu laajaan verkostoon Suomessa ja kansainvälisesti. Residenssi keskittyy erityisesti nykytaiteen parissa työskenteleviin taiteilijoihin.

Checkpoint Helsinki on nykytaidetta tilaava ja tuottava organisaatio. Se kutsuu nousevia kansainvälisiä taiteilijoita ja kuraattoreja työskentelemään Helsinkiin ja toimii näin taiteellisen työskentelyn mahdollistajana. Checkpoint Helsinki haluaa tehdä ajankohtaisesta nykytaiteesta näkyvän osan Helsingin kaupunkikuvaa ja avata nykytaiteen eri muotoja yleisölle.

Kulttuuriviennin tukiverkko on verkosto, jonka toiminta tapahtuu taiteen ja kulttuurin ehdoilla taiteen ammattilaisten yhteistyösuhteiden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä vuorovaikutuksen vahvistamiseksi koko kulttuurin kentällä. Yhteinen toiminta pyrkii edistämään suomalaisen kulttuurin vientiä ja näkyvyyttä ulkomailla.

ProAv Saarikko Oy on johtava esitystekniikka- ja AV-alan yritys, joka on keskittynyt audio- ja visuaalitekniikan jälleenmyyntiin, suunnitteluun, asennukseen sekä vuokraukseen.

Uudenmaan elokuvakeskus ry (UEK) perustettiin keväällä 2016, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elokuvakulttuuria Uudellamaalla ja Suomessa. UEK edistää elokuvan asemaa elinvoimaisena, taiteellisesti korkeatasoisena ja moniarvoisena taiteena, lisää elokuva- ja audiovisuaalisen taiteen monipuolisuutta sekä laajentaa sen yleisöpohjaa. UEK:n jäsenjärjestöt ovat AV-arkki ry, Docpoint-elokuvatapahtumat ry, Suomen Näyttelijäliitto ry, Elokuvien Aasia ry, Suomen Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry, Inland Film Company Oy, Helsinki International Film Festival (R&A), Risto Jarva -seura ry, Movision Ky, Helsingin freelancenäyttelijät ry, Espoon elokuvajuhlat ry, Ihmefilmi ry, Kino-Foto Oy AB, Suomen elokuvaohjaajien liitto Selo ry, Suomen elokuva- ja mediatyöntekijöiden liitto ry, Filmihullu ry, Dokumenttikilta ry, Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry.

Ikahu Media Art on erikoistunut mediataiteen installointien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä mediataiteen kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden edistämiseen. Toiminnan lähtökohtana on aina asiakas ja sen tarpeet. Ikahu räätälöi laadukkaat laitteet ja asennukset järkeväksi paketiksi. Toimintaamme kuuluu myös alan koulutus ja konsultointipalvelut.

Artadvisor  on sosiaalinen foorumi taiteen ystäville ja ammattilaisille. Sen keskeisessä osassa on karttapohjainen taskuopas taiteilijoista, gallerioista ja museoista. Palvelun kautta löytää helposti tietoa myös lyhytkestoisemmista taidetapahtumista.

KOTIMAISET FESTIVAALI- JA TAPAHTUMAYHTEISTYÖKUMPPANIT

Tampereen elokuvajuhlat, Rakkautta & Anarkiaa – Helsinki International Film Festival, KettupäivätKinos-festivaali, Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali, Pori Film Festival, AAVE festivaali, Forum Box


KANSAINVÄLISET VERKOSTOT

DINAMO – Distribution Network of Artists’ Moving Image Organizations järjestää tapaamisia kaksi kertaa vuodessa, Rotterdam Film Festivalin sekä Oberhausen Film Festivalin aikaan. Muita DINAMOn jäsenorganisaatioita: Film Form (Ruotsi), V Tape (Kanada), LUX (Iso-Britannia), Electronic Arts Intermix (Yhdysvallat), Video Data Bank (Yhdysvallat),  Light Cone (Ranska), LIMA (Alankomaat), Six Pack Films (Itävalta). DINAMO myös ylläpitää aktiivista postituslistaa kokeellisen ja avant-garde-mediataiteen levittäjille.