Hankkeet

AV-arkin hankkeissa painotetaan kulttuurivientiä, kansainvälisen jakelun kehittämistä, media- ja taidekasvatusta, taiteilijoiden työllistymistä heidän omaa tuottajaosaamista vahvistamalla ja taiteenalan pitkäaikaisarkistoinnin ratkaisemista kestävällä tavalla.

AV-arkki suunnittelee hankkeet yhdistyksen jatkuvaa toimintaa tukeviksi sekä jakelua pitkäjänteisesti kehittäviksi. Lue lisää hankkeita koskevasta uutisarkistosta:
http://www.av-arkki.fi/tagit/hankkeet/
http://www.av-arkki.fi/tag/projects/

Media- ja taidekasvatukseen suunnattu Mediataide kasvattaa! -palvelumme löytyy osoitteesta: mediataidekasvattaa.fi

AV-arkin hankkeita on viime vuosina tukeneet mm. Helsingin kaupunki, Pohjoismainen kulttuuripiste, Frame Finland, Opetus- ja Kulttuuriministeriö, Svenska Kulturfonden sekä Suomen Kulttuurirahasto. Lämmin kiitos tuesta!