AV-arkki

AV-arkki, suomalaisen mediataiteen levityskeskus, on taiteilijoiden vuonna 1989 perustama yhdistys, jonka jäseninä on yli 200 suomalaista tai suomessa asuvaa mediataiteilijaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on levittää ja promotoida suomalaista mediataidetta.

AV-arkki ajaa jäsentensä etua ja edistää mediataiteen ja -kulttuurin asemaa yleisesti.

Kulttuurivientiorganisaationa AV-arkki levittää suomalaista mediataidetta erityisesti kansainvälisesti. AV-arkin levitystoiminta on laajaa myös kotimaassa. Festivaalien, museoiden, näyttelyiden ja tapahtumien lisäksi AV-arkki levittää mediataidetta kotimaassa mediakasvatus- ja opetustarkoituksiin.

AV-arkki tarjoaa tapahtumiin yksittäisten taiteilijoiden teoksia, kuratoituja kokonaisuuksia sekä asiantuntemusta yhteistyöprojekteihin.

AV-arkki järjestää suomalaisen ja kansainvälisen mediataiteen näyttelyitä ja näytöksiä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. AV-arkin levitysarkisto on avoinna kuraattoreille, tutkijoille, opettajille, kriitikoille ja taiteilijoille – kaikille mediataiteesta kiinnostuneille.

AV-arkki on vuodesta 1989 saakka tehnyt uraauurtavaa työtä suomalaisen mediataiteen levittäjänä. AV-arkki on avannut taiteilijoille mahdollisuuksia saada työtään tunnetuksi kansainvälisesti. AV-arkin toiminta on myötävaikuttanut suomalaisen mediataiteen kansainväliseen menestykseen. Toiminta on ainutlaatuista sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa.

AV-arkki on jäsenmäärältään ja toimintansa laajuudelta suurin kotimainen ja valtakunnallinen mediataidealan järjestö.

AV-arkin toimintaa tukevat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus, AVEK ja Helsingin kaupunki. Edellisten lisäksi projekti- ja hankeavustuksia viime vuosina ovat myöntäneet mm. Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, FRAME ja Euroopan sosiaalirahasto/ Art360-hanke.

AV-arkki kiittää lämpimästi kaikkia toimintansa tukijoita ja yhteistyökumppaneita!

TOIMINNAN YDIN ON SUOMALAISEN MEDIATAITEEN EDISTÄMINEN

AV-arkki levittää, promotoi ja jakelee suomalaista mediataidetta läpinäkyvin toimintamallein. Teoksia tarjotaan vuosittain yli kahdensadan eri puolilla maailmaa järjestettävän tapahtuman ohjelmistoon. AV-arkki toimittaa tapahtumien järjestäjille esikatselua varten teoskokonaisuuksia, joista kuraattorit valitsevat haluamansa teokset ohjelmistoihinsa.

Yhdistyksen laaja-alainen levitystoiminta mahdollistaa uusien teosten ja tekijöiden esiinnousun kansainvälisellä festivaali- ja taidekentällä.

Kotimaassa AV-arkki levittää mediataidetta erilaisten festivaalien, museoiden, näyttelyiden ja muiden tapahtumien lisäksi myös media- ja taidekasvatustarkoituksiin.

Yhdistyksen levitysarkisto mahdollistaa myös vanhempiin suomalaisiin mediataideteoksiin tutustumisen ja palvelee erityisesti tutkijoiden tarpeita.

AV-arkin tuki on tärkeää suomalaisille taiteilijoille, koska vain harvoilla heistä on oma tuotantoyhtiö tai galleristi, joka pystyy hoitamaan teosten promotointia ja jakelua. Menestyäkseen maailmalla suomalainen mediataide tarvitsee ajanmukaiset ja toimivat jakelukanavat sekä -mallit. AV-arkki tukee taiteilijoita myös tarjoamalla välineitä ja neuvoja taiteilijoiden omaan promootiotyöhön.

av-arkki_toiminnan-mallinnus-2016